Beautiful Child


Every dawn of my day my heart is launched
And linked with a love to one on distant shores
I'm not sure if my heart should be ignored
I'll follow anything that leads me to your door
You got to, I got to find out a way
I swear, I don't care what society has to say
Every dawn of my life I'm searching for
A link with a girl or boy so similar

You're such a beautiful child
You're such a beautiful child
You're so young and winsome
You just drive me wild
You're such a beautiful child

When I walk across a crowded room
I never felt so alone
Whenever claimed to be so strange
But what would you call normal?
You got to, I got to find out a way
Unchain myself from this wealth of apathy

You're such a beautiful child
You're such a beautiful child
You're so young and winsome
You just drive me wild
You're such a beautiful child

You're such a beautiful child
You're such a beautiful child
You're so young and winsome
You just drive me wild
You're such a beautiful child

You got to, I got to find out a way
Unchain myself from this wealth of apathy

Ooh, you're such a beautiful child
You're such a beautiful child
You're so young and winsome
You just drive me wildCaptcha
Piosenkę The Blow Monkeys Beautiful Child przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Beautiful Child, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Beautiful Child. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Blow Monkeys Beautiful Child w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.