15 Minutes


You're giving up they're taking over
Grab your keys and bonus check and run
A new perspective now you're older
I don't see the point in going on
Your shortsightedness is killing you
Maybe that's the best that you can do
One day I'll watch your whole life story in fifteen minutes flat
Where are they now? You'll sell your kids and your wife's jewelry
Fly into the ocean and you're gone I can say the word longevity,
but that wont be the last you'll hear from me
"I'm gonna make you a star I don't care who you are
Now you'll come to me whenever you're in need
Move up the ladder of success so fast now that I own your ass,
and I'll whore it for me all over mtv I get a buck an lp,
you take a penny for three,
and if I hear you complain then I'll destroy your name
Now that I own youI'll tell you what to doCaptcha
Piosenkę The Gamits 15 Minutes przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 15 Minutes, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 15 Minutes. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Gamits 15 Minutes w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.