15 Minutes


You're practicing your autograph for the next time someone asks you
In every photograph is the hope that someone will recognize you
They're all anaesthetized by your aesthetic qualities
Oh! You're so pretty!
And in the flare of now forgetting those who knock you
They're dirty little wannabes

How did such a big man fit in this small room?
And they're all waiting for their fifteen minutes with you

Everybody's waiting for you - they can wait a little longer
And everything that's said about you only serves to make you stronger
Each reflection is a chance to reassure yourself you're looking well

How did such a big man fit in this small room?
And they're all waiting for their fifteen minutes of you

How did such a big man fit in this small room?
And they're all waiting for their fifteen minutes with you
Their fifteen minutes with youCaptcha
Piosenkę Aneiki 15 Minutes przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 15 Minutes, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 15 Minutes. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Aneiki 15 Minutes w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.