Head Over Heels


Been running so long
I've nearly lost all track of time
In every direction
I couldn't see the warning signs
I must be losin' it
'Cuz my mind plays tricks on me
It looked so easy
But you know looks sometimes deceive
Been running so fast
Right from the starting line
No more connections
I don't need any more advice
One hand's just reaching out
And one's just hangin' on
It seems my weaknesses
Just keep going strong

CHORUS
Head over heels
Where should I go
Can't stop myself
Outta control
Head over heels
No time to think
Looks like
The whole world's out of sync

Been running so hard
When what I need is to unwind
The voice of reason
Is one I left so far behind
I waited so long
So long to play this part
And just remembered
That I'd forgotten about my heart

CHORUSCaptcha
Piosenkę The Go-Go's Head Over Heels przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Head Over Heels, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Head Over Heels. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Go-Go's Head Over Heels w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.