Lust to Love


It used to be fun was in
The capture and kill
In another place and time
I did it all for thrills

Love me and I'll leave you
I told you at the start
I had no idea that you
Would tear my world apart

And you're the one to blame
I used to know my name
But I've lost control of the game
'Cause even though I set the rules
You've got me acting like a fool
When I see you I lose my cool

Lust to love
Was the last thing I was dreaming of
And now all I want is just to love
Lust turned to love

That was when the fun was in
The capture and the kill
In another place and time
I did it all for thrills

Love me and I'll leave you
I told you at the start
I had no idea that you
Would tear my world apartCaptcha
Piosenkę The Go-Go's Lust to Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lust to Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lust to Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Go-Go's Lust to Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.