Our Lips Are Sealed


Can you hear them
They talk about us
Telling lies
Well that's no surprise

Can you see them
See right through them
They have no shield
No secrets to reveal

It doesn't matter what they say
In the jealous games people play
Our lips are sealed

Careless talk
Through paper walls
We can't stop them
Only laugh at them

Spreading rumors
So far from true
Dragged up from the underworld
JUst like some precious pearl

It doesn't matter what they say
In the jealous games people play
Our lips are sealed
Pay no mind to what they say
It doesn't matter anyway
Our lips are sealed

There's a weapon
We must use
In our defense
Silence

When you look at them
Look right through them
That's when they'll disappear
That's when you'll be feared

Hush, my darling
Don't you cry
Quiet, angel
Forget their liesCaptcha
Piosenkę The Go-Go's Our Lips Are Sealed przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Our Lips Are Sealed, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Our Lips Are Sealed. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Go-Go's Our Lips Are Sealed w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.