If I Had A Hammer


IF I HAD A HAMMER I'D HAMMER IN THE MORNING

I'D HAMMER IN THE EVENING ALL OVER THIS LAND

I'D HAMMER OUT DANGER, I'D HAMMER OUT WARNING

I'D HAMMER OUT LOVE BETWEEN,MY BROTHERS AND MY SISTERS,
OH! OH! ALL OVER THIS LAND WOOHOOH!

IF I'D HAD A BELL,I'D RING IT IN THE MORNING

I'D RING IT IN THE EVENING,ALL OVER THIS LAND

I'D RING OUT DANGER, I'D RING OUT WARNING,

I'D RING OUT LOVE BETWEEN, MY BROTHERS AND MY SISTERS,

OH! OH! ALL OVER THIS LAND WOOHOOH!

IF I HAD A SONGI'D SING IT IN THE MORNING

I'D SING IT IN THE EVENING,ALL OVER THIS LAND

I'D SING OUT DANGER,I'D SING OUT WARNING

I'D SING OUT LOVE BETWEEN, MY BROTHERS AND MY SISTERS

OH! OH! ALL OVER THIS LAND

WELL,I GOT A HAMMER, AND I GOT A BELL,

AND I GOT A SONG TO SING, ALL OVER THIS LAND

IT'S THE HAMMER OF JUSTICE, IT'S THE BELL OF FREEDOM

IT'S THE SONG ABOUT LOVE BETWEEN, MY BROTHERS AND MY SISTERS,

OH! OH! ALL OVER THIS LAND WOOHOOH!Captcha
Piosenkę Trini Lopez If I Had A Hammer przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke If I Had A Hammer, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki If I Had A Hammer. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Trini Lopez If I Had A Hammer w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.