Zuipe


Katastroof:zuipe

Garcon
Kom hier mee al die pinten
Loat ze komentwee per twee
Hey mak is van aa glas drinken manneke ?

Hoe zit dat hiere, wordt hier nog gezopen ?
Allez vooruit, allemaal noar dien toog
En laat de garcons werken
Pinten op den toog, pinten in ons hand
Pinten oan onze mond, en uitzuipe

refrein:
Zuipe, zuipe, dat kan ik goed
Dat kanne ik blindelings en met mijn ogen toe hey
Zuipe, zuipe, tegen mijn haar omhoog
Mijne mond is nog nie leeg, of mijn keel is weeral droog

(refrein)

Vanaf dat ‘k was geboren, was ik al intelegent
Ik pakte recht noar moeders borst, gelak ne grote vent
‘t Was nie om met te spelen, dak pakte noar die borst
Of nie voar sexuele, ‘t was van de grote dorst

Ik zoap kik alles leeg, ons smoe wist gene raad
Ik blette tot dak kreeg, ne melkautomaat
Ok toen ik al op school zat, beterde het geen fluit
As niemand mij in ‘t oog had, zoopek den inktpot uit
Allez komaan en kapt ze binnen hé, en meezingen

(refrein)

(geft tem woste, alles geven)

Op zestien jaar was kik al wereldkampioen
‘k Zoap ze allemaal onder tafel, oan mij was niks te doen
Noa zeven dagen drinken lag iedereen al plat
Daarna gink op de lappen, want ik was-kik nog nie zat

(Leugenaar ! )

Zo zatte-kik eens in Holland, ‘t was een eer voor de belgen
Die keze aan het leren hoe dat belgen kunnen zwelgen
Zo zoape-kik op mijn eentje wel twintig vaten leeg
Om dak dan zekerst wist, dak een vatje gratis kreeg

Herre gelle dorst, dan ist na ‘t moment om te zuipe

(refrein)Captcha
A canção da Katastroof Zuipe é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Zuipe, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Katastroof Zuipe. Nós tentamos as reproduzir as letras de Zuipe de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Katastroof Zuipeno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.