Bring It On


It's lost is what you're thinking
You've even started drinking
And watching TV all day-long
Don't ever stop believing
Ideas that you're conceiving
Can't change the World or take it on

Don't believe a word they say
You've gotta make it your own way
This might be the answer to your prayers

Bring it on, bring it on
Tell your friends to come along
Raise your hands to the sound
Lose your mind and jump around
Turn it up, turn it on
Tell the World they got it wrong
'Cause my friend
It won't be long
So bring it on

Your boss thinks that you're lazy
Your friends all think you're crazy
Your boyfriend's left, the TV's gone
The edge is moving close now
But you're surviving somehow
If this is life then bring it on

And don't believe a word they say
You gotta make it your own way
Hold on tight 'cause here I go again

Bring it on, bring it on
Tell your friends to come along
Raise your hands to the sound
Lose your mind and jump around
Turn it up, turn it on
Tell the World they got it wrong
'Cause my friend
It won't be long
So bring it on

Bring it on, bring it on
Tell your friends to come along
Raise your hands to the sound
Lose your mind and jump around
Turn it up, turn it on
Tell the World they got it wrong
'Cause my friend
It won't be long
So bring it onCaptcha
Widget
Liedje Alistair Griffin Bring It On is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bring It Onmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alistair Griffin Bring It On downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bring It On in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.