Songtekst van Alistair Griffin: Something About Her

Something About Her


See how she shines
Shining there for you
Look how she moves
Swimming in the blue
Pierced your skin, pulled you in
You don't know where to begin
There's something about her
Something that makes me smile
Something about her
You just can't define
Makes you feel alive
See how she shines
Dancing in the light
Weaving her spell
Beauty shining bright
Love so blind, frozen in time
Leaving our world far behind
There's something about her
Something that makes me smile
Something about her
You just can't define
Makes you feel alive
See how she shines
Shining there for you
Look how she moves
Swimming in the blue
There's something about her
Something that makes me smile
There's something about her
You just can't define
Makes you feel alive
There's something about her
Something that makes me smile
There's something about herCaptcha
Liedje Alistair Griffin Something About Her is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Something About Hermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alistair Griffin Something About Her downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Something About Her in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.