Baby I Love You


Have I ever told you
How good it feels to hold you
It isn't easy to explain
And though I'm really trying
I think I may start crying
My heart can't wait another day
When you touch me
I just got to say

Baby I love you
Baby I love you
Baby I love you
Come on baby now

I can't live without you
I love everything about you
I can't help it if I feel this way
Oh, I'm so glad I found you
I want my heart surround you
I love to hear you call my name
To me baby that you feel the same

Baby I love you
Baby I love you
Baby I love you
Come on baby now
Come on baby now

Whoa oh
My heart can't wait another day
When you touch me
I just got to say

Baby I love you
Baby I love you
Baby I love you
Come on baby now
Baby I love you
baby I just love you
Baby I love youCaptcha
Liedje Andy Kim Baby I Love You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Baby I Love Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Andy Kim Baby I Love You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Baby I Love You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.