Fire, Baby I'm On Fire


You feel just
Like a woman should
And the night
Will soon be dawn

You make me feel
Just like a man should
What we're doing
Just can't be wrong

It burns me like a fire
Sweet pain, don't let me go
Ah, you take me so much higher
Than I've ever been before

Baby, babe, I want you
Oh, my babe, ooh
Take me now, got to have
Your love right now

[CHORUS]

Fire, baby, I'm on fire
Oh, you are the
Good times that I know
Higher, baby, take me higher
And better times I'll never know

The sun will soon be shining
Won't shine on me alone
Cause I have you here, my darling
To call my very own

Lord knows I must be dreaming
Ah, nothing feels this good
You've given me a feeling
Like no other woman could

Baby, babe, I want you
Oh, my babe, oh
Take me now, got to have
Your love right now

[Repeat CHORUS]

Oh, baby, babe
Oh, baby, babe
Oh, babe, b-b-b-b-baby
Baby, baby

[Repeat CHORUS 2x]Captcha
Liedje Andy Kim Fire, Baby I'm On Fire is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fire, Baby I'm On Firemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Andy Kim Fire, Baby I'm On Fire downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fire, Baby I'm On Fire in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.