Be My Baby


The night we met I knew I needed you so
And if I had the chance I'd never let you go
So won't you say you love me
I'll make you so proud of me
We'll make 'em turn their heads every place we go
So won't you please

Be my, be my, be my little baby
My one and only baby
Say you'll be my darling
Be my baby now
My one and only baby

I'll make you happy, baby
Just wait and see
For every kiss you give me
I'll give you three
Oh, since the day I saw you
I have been waiting for you
You know I will adore you
Till eternity so won't you please

Be my, be my, be my little baby
My one and only baby
Say you'll be my darling
Be my baby now
My one and only babyCaptcha
Widget
Liedje Andy Kim Be My Baby is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Be My Babymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Andy Kim Be My Baby downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Be My Baby in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.