Dance


I said there's something in the way you move that makes me think that I'm
in love with you
There's something in the way you move, that makes me think I hate myself
I said there's something in the way you move that makes me think
I think that I am falling, falling back again
And I'm falling/out of time
Time out of sight/it's out of mind
I look for the courage/I can't find
Then she walks up and she says
Dance with me

I think there's something in the way you're cool that makes me sweat
I think I'm breaking up inside
I think there's something in the way you're cool that melts me
I think I fall apart
I think there's something in the way you're cruel that makes me think
I think that I'd come crawling, crawling back again
Time out of sight/it's out of mind
I look for the courage/I can't find
Then she walks up and she says
Dance with meCaptcha
Liedje Angry Salad Dance is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dancemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Angry Salad Dance downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dance in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.