Mistress


I'm so young and curvy at the hips
You can't wait to kiss my rosy lips
Hold me in between your finger tips
But It's you that I've got in my grip

Chorus :

Bring me flowers, make sure you're not seen
Put down the phone, pick up a magazine

Trouble

I'm so tired of hanging in the dark
Ignite me with your mother loving spark
When the hell you gonna leave your wife ?
Come on honey, what about My life

Repeat Chorus

TroubleCaptcha
Liedje Angry Salad Mistress is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mistressmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Angry Salad Mistress downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mistress in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.