Jump the Climb


Something angry in me
Doesn't like the me in you
Something angry in me
Doesn't like the me in you
One look in your window
I spit in your mouth
I cut up what I don't like
Don't turn around
I'm buying a knifeCaptcha
Widget
Liedje Big Black Jump the Climb is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Jump the Climbmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Big Black Jump the Climb downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Jump the Climb in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.