61


i've seen the writing on the wall
i've tasted the dust to my lungs,
through my veins

the wind has forced me to advance
to where I'm standing
as i turn around it erased my track
i feel the urge to move on
but to behome eating sandwiches with "Ang & Barn"
home i miss home

so please see for me what i could be
61 open your gate
its all been the estate of mind

"Go and I'll time you", she said
but she never looked at her watch
little did i know she would become a memory
to my lungs, through my veins

so please see for me what i could be
61 open your gate
its all been the estate of mind

the trees look so small at night
when the moon shines bright upon my world
i've seen your world to my veins

so please see for me what i could be
61 open your gate
its all been the estate of mindCaptcha
Widget
Liedje Caroline's Spine 61 is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 61mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Caroline's Spine 61 downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 61 in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.