Songtekst van Die Verbannten Kinder Eva's: Arise from Dreams of Thee

Arise from Dreams of Thee


I arise from dreams of thee
In the first sweet sweep of night,
When the winds are breathing low,
And the stars are shining bright

The nightingale's complaint,
It dies upon her heart,
As I must die on thine,
O, beloved as thou art!

My cheek is cold and white, alas!
My heart beats loud and fast:
Oh! press it close to thine again,
Where it will break at lastCaptcha
Widget
Liedje Die Verbannten Kinder Eva's Arise from Dreams of Thee is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Arise from Dreams of Theemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Die Verbannten Kinder Eva's Arise from Dreams of Thee downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Arise from Dreams of Thee in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.