Songtekst van Die Verbannten Kinder Eva's: Futile Belief

Futile Belief


In the evening call for him
Waiting for the good life he may bring
It won't come to you
He doesn't hear for you

In your darkness beg for hope
Waiting for the good thins he may bring
They wont come to you
He doesn't hear for you

But you never will deny
All the things you've ever done before
You will not deny
He doesn't hear for youCaptcha
Widget
Liedje Die Verbannten Kinder Eva's Futile Belief is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Futile Beliefmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Die Verbannten Kinder Eva's Futile Belief downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Futile Belief in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.