Songtekst van Die Verbannten Kinder Eva's: Brief Even as Bright

Brief Even as Bright


The flower that smiles today
Tomorrow dies
All that we wished to stay
Temps and then flies
What is the worlds delight?
Lightning that mocks the night
Brief even as bright

Virtue how frail it is
Friendship too rare
Love, how it sells poor bliss
For proud despair
But we, though soon they fall
Survive the joy and all
Which ours we call

What is the worlds delight?
Lightning that mocks the night
Brief even as bright
Whilst yet the calm hours creep
Dream thou and from thy sleep
Than wake to weepCaptcha
Widget
Liedje Die Verbannten Kinder Eva's Brief Even as Bright is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Brief Even as Brightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Die Verbannten Kinder Eva's Brief Even as Bright downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Brief Even as Bright in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.