Songtekst van Die Verbannten Kinder Eva's: Shall I Strive?

Shall I Strive?


Shall I strive with words to move
When deeds receive not due regard?
Shall I speak and neither please
Nor be freely heard?

Grief, alas, though all in vain,
Her restless anguish must reveal
She alone my wound shall know
Though she will not heal

All woes have end though awhile delayed,
Our patience proving
Oh that Time's strange effects
Could but make her loving

Storms calm at last, and why may not
She leave off her frowning?
Oh sweet Love, help her hands,
My affecting crowningCaptcha
Liedje Die Verbannten Kinder Eva's Shall I Strive? is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Shall I Strive?mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Die Verbannten Kinder Eva's Shall I Strive? downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Shall I Strive? in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.