Best Girlfriend


I fell in love with a beautiful girl in 1789
But her life was so short - a knife in her heart
A secret between her lips
And I cannot cry for you
And I cannot cry for you
She's my best, my best best girlfriend
Love is growing stronger
I saw that girl for a second time in 1922
When I looked in her heart
She broke into the ice
A secret between her lips
And I cannot cry for you
And I cannot cry for you
She's my best, my best best girlfriend
Love is growing stronger
I had last night an awful dream - 1999
She's got a gun on suicide day
A secret between her lips
And I cannot cry for you
And I cannot cry for you
She's my best, my best best girlfriendCaptcha
Liedje Die Vision Best Girlfriend is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Best Girlfriendmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Die Vision Best Girlfriend downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Best Girlfriend in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.