Songtekst van Don Williams: (I'm Just A) Country Boy

(I'm Just A) Country Boy


I ain't gonna marry in the fall I ain't gonna marry in the spring
Cause I'm in love with a pretty little girl who wears a diamond ring
And I'm just a country boy money have I none
But I've got silver in the stars and gold in morning sun gold in morning sun

Never gonna kiss the ruby red lips of the prettiest girl in town
Never gonna ask her if she'd marry me I know she'd turn me down
Cause I'm just a country boy

Never could afford a store bought ring with the sparkling diamond stone
All I could afford is a loving heart the only one I own
Cause I'm just a country boyCaptcha
Liedje Don Williams (I'm Just A) Country Boy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied (I'm Just A) Country Boymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Don Williams (I'm Just A) Country Boy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje (I'm Just A) Country Boy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.