Songtekst van Eve's Plum: Envy ( Aucoustic Version )

Envy ( Aucoustic Version )


Sitting on the corner
Trying hard to think
You came over and whispered to me
"You look pretty in pink"
"Pink", I said, "I never wear"
"It clashes with my hair"
If I'm green with envy
I could kill
Oh, envy
Oh, my envy
Oh, envy
Oh, my envy
Dreaming of that covergirl
Trying hard to be
Like that pretty covergirl
I wish that was meCaptcha
Liedje Eve's Plum Envy ( Aucoustic Version ) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Envy ( Aucoustic Version )mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eve's Plum Envy ( Aucoustic Version ) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Envy ( Aucoustic Version ) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.