Lovely You


Lovely you
Still part of me
I've no idea
Of where you are just now
Remembered again
As we lay
Not knowing of love
But feeling it the same
To me
To me you will always be
The greatest teacher
That I have ever known
I will be
I'll be waiting for you
I will be
I'll be next to you
Lovely you
Never believe
The effortless effect
You had on me
Did you
Did you, did you lie to me?
When you said to me
You'd always be around?
I'll be waiting for you
I will be
I'll be next to you
To me
To me you will always be
The greatest liar that I have ever known
You lied you lied you lied
To me
You lied, you lied
You lied, you lied to me
I will be
I'll be waiting for you
I will be
I'll be waiting for youCaptcha
Liedje Eve's Plum Lovely You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lovely Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eve's Plum Lovely You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lovely You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.