Wishing The Day Away


Sometimes when I'm bored, I want to talk to you
Your eyes are open, but they look straight through
I whisper in your ear, but you never hear
You just stare at the wall and you disappear

Oh yeah, I wanted it all
Oh yeah, but now I've grown tall
It must have been somebody else
Wishing the day away

Sometimes when I'm sad, I want to fold in two
I know I waste time, I got nothing to do
I tell myself it's okay to dream
If you stare long enough, things are not what they seem

Oh yeah, I've got a plan
Oh yeah, I got a plan
It must have been somebody else
Passing the day away

I guess I am looking for a way to get out of here
I'm looking, I'm hoping, I'll disappear
I'm looking for a way to get out here
Wait, stop, the day's almost gone
And I am too

Oh yeah, I wanted it all
Oh yeah, but now I've grown tall
I've got a plan, oh, oh, you know that I've got a plan
It must have been somebody else
Wishing the day awayCaptcha
Widget
Liedje Eve's Plum Wishing The Day Away is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wishing The Day Awaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eve's Plum Wishing The Day Away downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wishing The Day Away in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.