Ambush In LangethalIllusion that I see (so dark so deep)
so dark and so deep (so dark so deep)
illusion in my soul (There are illusions in my soul)

Into battle we ride (we ride we ride)
and go to find the dangerous signs
and feel the neverending pride (and feel the neverending pride)

The lost part of my life
no tears and no more cries ( no tears no cries)
please God help me tonight (please God help me tonight )

[Bridge]

[Chorus]

my blood is frozen in my veins
my heart is red from all my sins
my eyes are hungry, all the pain
from the ambush of Longvalley

Oh lord, here I stand (falls at dawn)
and the light falls at dawn (falls at dawn)
and my battle in Longvalley ends (and my battle in Longvalley ends)

a swordstroke deep in my back
puts me into a trance (intop a trance)
to the dark and deepest romance (to the dark and deepest romance)

[Chorus]
my blood is frozen in my veins
my heart is red from all my sins
my eyes are hungry, all the pain
from the ambush of LongvalleyCaptcha
Widget
Liedje Excelsis Ambush In Langethal is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ambush In Langethalmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Excelsis Ambush In Langethal downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ambush In Langethal in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.