Downcast


lay out the spade in a nation of hate
where the color of skin rules all
now see the hands of the dealer of lies
where the weak are humbled and fall

and my hands are tied
in this world's demise
now borrowed time

and you walk the line
in this world sublime
and you're left behind
but don't pray for me

downcast in your world to be
downcast and we all shall see

now breath the air in this world's despair
where the face of hope is lost
now taste the truth in a world of lies
where the mother of justice is gone

and my hands are tied
in this world's demise
now borrowed time

and you walk the line
in this world sublime
and you're left behind
but don't pray for me

downcast in your world to be
downcast and we all shall see

freedom is not a whisper
freedom is not a lie
freedom is the price we pay for those who fought and died

downcast downcast downcast downCaptcha
Widget
Liedje Face of Anger Downcast is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Downcastmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Face of Anger Downcast downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Downcast in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.