Songtekst van Far Too Jones: Put Me On Your Mix Tape

Put Me On Your Mix Tape


Hang me in your dorm room
Paint me on shampoo bottles and
Place me in plastic happy meals
Then give me away
New face, same old cd
Safe smack for easy deities
I'm blessed with blame
I'm giving it away

I wish I was beautiful
Book me on "Leno" and "Letterman"
Scratch a cheap logo here on my t-shirt
We'd be so happy
More money more sex more apathy
Sell me a cause I don't care which one

Put me on your mix tape
Put me on your mix tape
Then I could tell every me that I'm your super-star
Put me on your mix tape
Put me on your mix tape
Baby, I'm a wanna be pop star

In all this time
I was sure I'd find myself
in a poster on your locker door by now

Put me on your mix tape
I'm a newborn stereo super-star
Turn me onCaptcha
Widget
Liedje Far Too Jones Put Me On Your Mix Tape is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Put Me On Your Mix Tapemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Far Too Jones Put Me On Your Mix Tape downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Put Me On Your Mix Tape in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.