Songtekst van Fear Before The March Of Flames: Fashion Tips Baby

Fashion Tips Baby


You can't make me go outside
The trees are vicious
The winds speak lies
Arms of summer warn "rain tonight"
On horseback through it
I coughed to stay alive

I first faught the knife that brought life to
Skin was stretched and rules were made
Scalpel pushed and pulled

Now I kneel in shame
Terrors of the night
Waiting her to scream at night
Akward desire to taste her
Take her outside
Make her make me

I put her on her back
And sewed diamonds into her eyes
She can see me better now
And I can love her again

So easily you fashion the words crime
as her dress slips down around her anklesCaptcha
Liedje Fear Before The March Of Flames Fashion Tips Baby is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fashion Tips Babymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fear Before The March Of Flames Fashion Tips Baby downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fashion Tips Baby in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.