Glory Bound


Heaven Knows
The Grass Roots

With a song in my heart
And a chance to be yours forever
I couldn't feel more secure
I know I couldn't feel any better
Oh Lord, Heaven knows
How much I love you and
How much it shows
Oh Lord, Heaven
Heaven knows

Every time we're together
Your love is moving like lightning through me
It's such a beautiful feeling
Never hearing good-bye said to me

Oh Lord, Heaven knows
How much I love you and
How much it shows
Oh Lord, Heaven
Heaven knows

I was living without you
Trying to make it alone
But there is something about you
Now your heart is my home

With a song in my heart
And a chance to be yours forever
I couldn't feel more secure
I know I couldn't feel any better
Oh Lord, Heaven knows
How much I love you and
How much it shows
Oh Lord, Heaven
Heaven knows

Oh Lord, Heaven knows
How much I love you and
How much it shows
Oh Lord, Heaven
Heaven knowsCaptcha
Liedje Grassroots Glory Bound is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Glory Boundmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grassroots Glory Bound downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Glory Bound in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.