Ghost


Youre a ghost
You chase the night
Youre a ghost
You tickle tears out from my eyes

Im the beast
I live of your freams
The days I breathe
Are killing me

I switch of the light
To turn ion the night
Missing you
Its you by bye my side bye, bye, bye

Its late so I fake, I awake
From a long distance call
Through my walls I hear ring
Ding dongCaptcha
Widget
Liedje Gry Ghost is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ghostmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gry Ghost downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ghost in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.