Pop


Se som, se som,
Solen skinner
Se som, se som
Luk dig op

If I was aware of all
The things I do
Which hurted you
I promise I owould make me go
But let you know I love you so

If the days were quiet as the night
Id sleep the light away
If I was a bird to fly
Id give my wings

Saelsomt som vi to
Kun kann vaere
Langt
Fra livets atmosfaere

Im as busy as a spieder spinning day dreams
Im as lonely as a baby in a swingCaptcha
Widget
Liedje Gry Pop is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Popmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gry Pop downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pop in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.