Princess Crocodile


Ive seen it all
All through eyes
Heard it in ears
Smelled it alright
Do do you believe you can hide?
Ive seen it all
I go under the earth
And listen to the dead people talk
They tell stories
They know it all
They tell stories of you
Do do you believe you can hide?
Ive seen it all
Princess crocodile
A heart full of bells
Rings in your moves
Whatever you do, I see it all in youCaptcha
Widget
Liedje Gry Princess Crocodile is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Princess Crocodilemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gry Princess Crocodile downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Princess Crocodile in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.