Obsolete


When
When is tomorrow?
As the day seems night and the mask still in my hand
Words
Where was your guidance
In the night, the wounds I bleed for the sins you need

Meet me through the hollow

Remember yesterday
As I'm painted in black
The wounds I bleed for the sins you need

Obsolete

Today I forgive you But tomorrow no
The pain I'm living now
As I faint in the snow

The pain is haunting me as the wishes come
The name of the Nazarene obsolete

Meet me through the hollow

Today I forgive you But tomorrow no
The pain I'm living now
As I faint in the snow

ObsoleteCaptcha
Widget
Liedje Heavenwood Obsolete is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Obsoletemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Heavenwood Obsolete downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Obsolete in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.