Luna


Close your eyes
With me into the night
You'll see the moon
With whitefull skin like yours

Touch my soul
And read what I forgot
Remembering things
That I never regret

And when our pride
Is pierced from within
Luna will cry
Now I do know why
And when our love
Is pierced from within

Moon rising, you're shiningCaptcha
Widget
Liedje Heavenwood Luna is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lunamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Heavenwood Luna downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Luna in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.