Bloodwar in Heaven


We have always tried to judge
What is Good what is Evil
We have always tried to win
But now all is over!
Life is too short to learn
But I know you are my answer
And demons grow in my head
But I can't stop them

Strange lightsshining in the sky

Time is never enough
I can't find the right words
To make you understand
That I feel an emotion

This half-moon tonight
Is smiling with the stars

I see through your eyes
What you feel now inside
Angels are crying
Falling in this Hell
You trust me again
But I'll love you until the end
I'm trying to fight
This Bloodwar in Heaven

Lights and shadows obfuscate my mind
What is wrong and what is right this time?
Queen of Death you can save me tonight
Destroy my doubts
I could die for her

[Words: Vasce]Captcha
Liedje Highlord Bloodwar in Heaven is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bloodwar in Heavenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Highlord Bloodwar in Heaven downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bloodwar in Heaven in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.