Songtekst van Highlord: Far From The Light Of God

Far From The Light Of God


Here I stand, in my darkest hour
Where's the light? Does it shines on me?
Here I face the death of my master
Where's my strenght? I cannot stop it!

[BRIDGE]

A dark shadow on the holy cross
It's a combat that was denied, ooohhh

[CHORUS]

Shall we have to hate the heavens?
Is what we get what we pray for?
Shall we have to wait for freedom?
We're too far from the light of God?

Oh please can someone help me?
There's something left to fight for
There will be battles, blood to be shed
Will I be strong? Will I defy my fears?

[BRIDGE]
[CHORUS]Captcha
Liedje Highlord Far From The Light Of God is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Far From The Light Of Godmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Highlord Far From The Light Of God downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Far From The Light Of God in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.