Beauty and the LionMy sweet lady
Woman of my life
She's a runaway girl
Come back home
She's gone with my family
She is upset with me
Girl when I see you again
We can sit and reason

Beauty and the lion
Woman is a woman
And a man is the master in the house
Beauty and the lion
Love or money
I'm the King in the house
Beauty and the lion
Woman is a woman
And a man is the master in the house
Beauty and the lion

My sweet lady
Woman of my life
My I do beauty Queen
Come back home
She is playing love
On the Rastaman
A woman is a teaser
But their love is a treasure

Beauty and the lion
Woman is a woman
And a man is the master in the house
Beauty and the lion
Love or money
I'm the King in the house
Beauty and the lion
Woman is a woman
And a man is the master in the house
Beauty and the lionCaptcha
Widget
Liedje Ijahman Levi Beauty and the Lion is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Beauty and the Lionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ijahman Levi Beauty and the Lion downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Beauty and the Lion in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.