I Sing the AlbumsIf I was a hippy
Go lucky Rastaman
I know a man
Millionaire Blackwell
Willing to spend his money
On my gifted talent
I walk with the rod
Of God in my hand
In and out the house of Island My guitar and my songs

I sing the albums
Haile I Hymn, Are we a warrior
Tell it to the children, Africa
Lilly of my valley, I do, Culture Country
Forward Rastaman, Ijahman and Friens
And over Europe Live

If I was a hippy
Go lucky Rastaman
I know a man
Millionaire Blackwell
Willing to spend his money
On my gifted talent
I walk with the rod
Of God in my hand
In and out the house of Island
With my instrument of ten strings
My guitar and my songs

I sing the albums (Part 2)

If I was a hippy
Go lucky Rastaman
I know a man
Millionaire Blackwell
Willing to spend his money
On my gifted talent
I walk with the rod
Of God in my hand
In and out the house of Island My guitar and my songs
With my instrument of ten strings
My guitar and my songs
I sing the albums
Inside out, love smiles
On track, Kingfari
Gemini man, entitlement
Two double six 701
Black Royalties,Ijahman sings Bob Marley
And Ijahman live in Paris

If I was a hippy
Go lucky Rastaman
I know a man
Millionaire Blackwell
Willing to spend his money
On my gifted talent
I walk with the rod
Of God in my hand
In and out the house of Island My guitar and my songs
I sing the albumsCaptcha
Widget
Liedje Ijahman Levi I Sing the Albums is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Sing the Albumsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ijahman Levi I Sing the Albums downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Sing the Albums in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.