Lend a HandIf you should see me
Action like a child
Back to the age
When I was nine
Please come on
And lend a hand

If I to free to see
What really lies
Ahead of me
With some love
Just lend a hand

Lend a hand
To get myself together
Lend a hand
To make life a little easier
Lend a hand
If I'm still green
Still living in my world of dreams
With some love lend a hand

As much as I a grown up man
Daily living some times get heavy
Please hold me on oh Lord
With a helping hand
If I'm looking cold and weary
Rag clothing covering me
With some love come on lend a handCaptcha
Widget
Liedje Ijahman Levi Lend a Hand is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lend a Handmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ijahman Levi Lend a Hand downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lend a Hand in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.