Songtekst van Ijahman Levi: Rasta a Ancient Lovers

Rasta a Ancient Lovers


Rasta a ancient lovers
Alpha and Omega
King and Queen of Zion
Zion rightful lovers
Rasta a ancient lovers
Erath's rightful rulers
King Selassie I, and his Queen, Empress Menen

His and her Majesty
Earth's rightful rulers
Cherish the love they vow
I do together
So it is in Zion
Also in earth creation
Joining hands in marriage
Man to a woman

Rasta a ancient lovers
Alpha and Omega
King and Queen of Zion
Zion rightful lovers
Rasta a ancient lovers
Erath's rightful rulers
King Selassie I, and his Queen, Empress Menen

His Imperial Majesty
Emperor Haile Selassie
Set a very good example
For Rasta to follow
A militant Fields Marshall
The Conquering Lion
The best dressed King in the land
Ladies and GentlemenCaptcha
Liedje Ijahman Levi Rasta a Ancient Lovers is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rasta a Ancient Loversmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ijahman Levi Rasta a Ancient Lovers downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rasta a Ancient Lovers in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.