Closer


your eyes
your smile
when I'm with you
it drives me wild
your voice it sounds so sweet
you call my name
it makes me weak
I'm scared it won't stay strong
oh I'm scared it won't stay long

baby you're my heart, you're my soul
and i gotta let you know
I said baby when I'm with you I feel alright
and I've tried to make sure

your feel, your touch
all I want is just your love
I can't hold back, I can't restrain
I want to hold you again
but I'm scared I won't stay strong
oh I'm scared it won't stay long

baby you're my heart, you're my soul
and i gotta let you know
I said baby when I'm with you I feel alright
and I've tried to make sure

but I'm scared I won't stay strong
oh I'm scared it won't stay long
baby you're my heart, you're my soul
and i gotta let you know
I said baby when I'm with you I feel alright
and I've tried to make sure

cause I want you closer, girl i need you closer
oh my hearts on fire and the flame won't go out
I want your body up against my body
I want to hold you close until the end of my lifeCaptcha
Widget
Liedje Ingram Hill Closer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Closermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ingram Hill Closer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Closer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.