Why Don't You


You could fall apart
It wouldn't take a lot, so fragile
Your porcelain heart
You don't wanna be
Another casualty of love's war
So you won't even start

I won't, hurt you, I won't

Why don't you let me be the one to love you
Why don't you help me find a way to
Why don't you let me be the one to love you
You don't have to be afraid when it's right
Why don't you

You've heard I've been around
But I'm so different now, believe me
Let me show you how
Cause I won't lead you on
You'll be the only one, it's alright, that man is gone

'Cause I won't hurt you, no I won't

Why don't you let me be the one to love you
Why don't you help me find a way to
Why don't you let me be the one to love you
You don't have to be afraid when it's right
Why don't you

Let me have the chance to make it alright
Follow what you're feeling, it will be fine, baby you should be mine

Why don't you let me be the one to love you
Why don't you help me find a way to

Why don't you let me be the one to love you
Why don't you help me find a way to
Why don't you let me be the one to love you
You don't have to be afraid when it's right

Why don't you let me be the one to love you
Why don't you help me find a way to
Why don't you let me be the one to love you
You don't have to be afraid when it's right
Why don't you, let me be the oneCaptcha
Liedje Ingram Hill Why Don't You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Why Don't Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ingram Hill Why Don't You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Why Don't You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.