Songtekst van Ingram Hill: She'll Be The One (Live In Jackson, Ms)

She'll Be The One (Live In Jackson, Ms)


So now you show your face in this home of mine
You left no space for me
Your wish I granted, it's not enough
Stuck with I can't believe
How can you want it more?
You really call this love?
Now whos the better man?
Shell be the one to know
I let you go about your way
With no interruption
How you chose to pay me back
Left me as one
My fingers twitch, my heart beats loud
All I see is red
Your bitter mind justifies your loss
All else is dead
How can you want it more?
You really call this love?
Now whos the better man?
Shell be the one to know
Time away is all you needed
And now you stand and watch me bleed
How can you want it more?
You really call this love?
Now whos the better man?
Shell be the one to knowCaptcha
Liedje Ingram Hill She'll Be The One (Live In Jackson, Ms) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied She'll Be The One (Live In Jackson, Ms)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ingram Hill She'll Be The One (Live In Jackson, Ms) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje She'll Be The One (Live In Jackson, Ms) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.