The Captain


Let the captain take you home
Pack it up and you'll be gone
Make it warmer in the back
You'll never be left here alone

Grab a blanket and rest your head
shift around in your so-called bed
'Cause tonight I am your captain
I hold your life inside my hands

Ride along these empty streets
Wind's blowin, no shoes on my feet
Crazy life fueled by crazy dreams
and all along, you were waiting for me
The Captain

Let the captain take you home
Fend away those sticks and stones
Mold your life the best I can
'Cause soon you'll be on your own

Sleep between us in the bed
Guess we'll stay in Memphis instead
'Cause for now I am your captain
I hold your life in my handsCaptcha
Liedje Ingram Hill The Captain is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Captainmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ingram Hill The Captain downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Captain in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.