Every Love


(Rhonda Kye Fleming/Janis Ian)
Every love is different
Every love's the same
Every love has memories
Every love has pain
I knew love at twenty
I knew love at nine
But the love I know right now
Is the sweetest love I'll ever find
Every town's familar
Every town is strange
When you're feeling lonely
Every town's the same
I have dreamed of Paris
And I have dreamed of Rome
But the dream we're in right now
Is the sweetest dream I've ever known
Touch me
In the silent
Shelter of the night
Hide me
Safely wrapped in your arms
Till morning light
Every love remembers
Every love forgets
I've had my share of sorrow's
But I have no regrets
Love is made of silver
Love is made of gold
But the love that we have made
Is the sweetest love I'll ever knowCaptcha
Widget
Liedje Kathy Mattea Every Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Every Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kathy Mattea Every Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Every Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.