Beauty Queen


You're everything i ever wanted
And all the things i really didn't need
Cos you're an uptown girl
And your body, it speaks to me
Said, you ever take it to the wild side?
Put the pedal to the floor?
Come let's break a few rules
Girl your love is criminal

[Chorus]

You look like something straight from a magazine
You're my beauty queen
Slow motion love like a clip on a movie screen
You're my beauty queen

Here's her Victoria Secrets
She puts the g on a string
Make a blind man walk on water
She can make the holy man sin
Over and over and over
You're like the fatal attraction
You're my liftime addiction

[Chorus]

Breakfast in the morning
Loving in the evening
Caught up in the moment
Now you got me feenin
I'm a selfish lover
Let me take it further
After me, there'll be no other

[Chorus]Captcha
Liedje Lemar Beauty Queen is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Beauty Queenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lemar Beauty Queen downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Beauty Queen in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.