Complicated Cupid


Driving my ride,
Cruising down the A406,
I don't know why she don't love me the same way,
Trying to figure out,
How did we end up like this?
I can't take this feeling,
I believe in yesterday,

When it's over it's,
Face it,
If you dont love her then leave her,

Chorus
You're so complicated Cupid!
Please don't let my baby leave,
Bring her loving back to me, Cupid!
Draw back your bow,
And let love flow,
Working my brain,
Going insane,
Think she thinks I'm cheating,
How do I get her to truly trust me once again?
Why did I play?
Never should have strayed,
I am so foolish,
Cupid I think I need your hand,
I'm a helpless man,

When it's over it's over,
Face it,
If you don't love her then leave her

Chorus

If you're with me shake it, shake it, shake it,
If you feel me clap, soul clap, soul clap,
Can I get a witness in here,
If you've got love,
Don't take it for granted,
It could get complicated,

Why don't she love me?

Chorus x2Captcha
Liedje Lemar Complicated Cupid is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Complicated Cupidmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lemar Complicated Cupid downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Complicated Cupid in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.