Bad Coffee Day


Fall out the wrong side of the bed
And think
"Maybe I am just filling space"?
The colours don't brighten
The feeling
It's dark"¦
It's just one of them days

Chorus:
The radio's playing a long
Song now
But it still sounds out of key
Somehow
"?Cause the radios playing a long song now,
And I really don't care, I really
Don't mind
It's just a bad coffee day

I don't mean to sound melancholy
I just dip in the mood from time
To time
The sweet distast will pass
Don't worry
I guess tomorrow I'll be fine
The radio's"¦

Repeat Chorus

I wanna break out
I wanna be free
Control my mind
But my mind controls me
So I'll just give in
I won't see a soul for the day
It's dirt in on the skin
I'll go back to bed and then wake
Up again

Oh! I'll just give in
Just let it have it's own way

Repeat chorusCaptcha
Widget
Liedje Lene Bad Coffee Day is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bad Coffee Daymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lene Bad Coffee Day downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bad Coffee Day in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.